Eman

Starý pán v srdci zhas
Šířil malost mezi nás

Temná strana moc si vzala
Srdce lidem uzavřela
Člověk člověkem už není
Bojím se bolesti a lpění

Co bylo dobré není
Co zlem páchlo voní

Kam jdeme se neví
Však stádu se jeví

Že volové to vědí
Umění se smějí

Hrdinové se mění
Lásky mezi námi není