Kdo?

Hloubí nory na vrcholy
Zkoumá doly pro mrtvoly
Sype soli na mozoly
Váže slova na cokoli

Kdo? Ptáme se
Proč? Zajímám se

Pije jedy do němoty
Kouří trávu do samoty
Krade lidem ze slaboty
Vlhčí ruce pod kalhoty

Kdo? Ptám se
Proč? Zajímám se

Mlčí zcela u chudiny
Staví zprávy do roviny
Chápe totiž se setiny
Trpí málo za menšiny

Kdo? Ptám se
Proč? Zajímám se

Stojí hrdě u kormidla
Táhne rukou za stavidla
Točí světem u povidla
Kliká hejtem na pravidla

Kdo? Ptám se
Proč? Zajímám se

Chodí stále do stejnosti
Hledá líně v podobnosti
Drží pravdu na malosti
Topí různo ve všednosti

Kdo? Ptám se
Proč? Zajímám se

Žije směšně z náhody
Myslí výhrou v závody
Vnímá sebe nad národy
Vděčí sobě za svobody

Kdo? Ptám se
Proč? Zajímám se

Neví vůbec o trápení
Končí život ve zmatení
Prošel světem bez prozření
Věřil vágně ve znamení

Kdo? Já
Proč? Nevím