Názor?

Ponechám si svobodu kdykoliv změnit názor na cokoliv. Tato možnost je pro mě zdrojem nejistoty a pochybností, ale i otevřenosti a volnosti.