Kam až to zajde?

To, čeho jsem se alespoň já nejvíce v posledních dnech obával, se stalo. Sedím v letadle na cestě z Málagy do Kodaně, čtu si fantazy Až budou viset od Joa Abercrombie. Na Ukrajině začala válka nebo spíš postupuje do další hrozivější fáze a pro mě a většinu lidí v letadle se zdánlivě nic nemění. Poslouchají svou oblíbenou hudbu, čtou si, pracují na počítači.

Nemám strach z létání, ale občas si představím jaké by to mohlo být ztroskotat nebo vybouchnout. V knížce, kterou právě čtu je pasáž o šíleném mučení inkvizitora. Pokouší se zjistit jméno vraha a vězni nůžkami stříhá bradavky a pálí ho rozžhaveným železem. Myslím na ty, kteří letěli 17. července 2014 z Amsterodamu do Kuala Lumpur a nad Ukrajinou je sestřelila raketa systému Buk. Letěli deset kilometrů vysoko jako já právě teď. Myslím, že většina z nich musela zemřít velmi rychle. Snad si ani nestačili uvědomit, co se děje. Doufám, že byli ušetřeni bolesti a agónie, která by na rozdíl od mučené postavy z knížky, nebyla fiktivní.

Kdybych byl věřící, modlil bych se, aby měl konflikt co nejméně obětí a aby skončil pokud možno hned. Nejsem však věřící a cítím se tváří v tvář neznalosti a slepé víře prokremelských uctívačů a sebejistoty ruských agresorů úplně nahý. Mám holé ruce a slova, která teď vážu do vět a myšlenek mně jen připomínají, jak sobě i nám mohou tak lhát a přispívat k takovému utrpení. Co můžu dělat? Proč si stále musí někdo usurpovat moc a ve jménu národa nebo víry válčit? Kdy to skončí? Až tu nebude nikdo, kdo by mohl válčit? Až se odpálí jaderné zbraně? Až se po dalších tisících letech a milionech nevinných obětí dopracujeme ke společnosti a každému jedinci, kteří budou chápat, že jsme si všichni rovni a že vzdělání a demokracie dokáže poskytnout prostor každému, kdo se bude chtít nenásilně seberealizovat? Je to skutečně utopie? Proč by měla být, když na mnoha místech na světě takto lidé mohou žít? Je válka a násilí už jen relikt minulosti, který postupně vymizí a současné konflikty jsou jen poslední záchvěvy dlouhé setrvačnosti dějin nebo je to perpetuum mobile, které se bude točit po celé lidské věky?