Jak změnit svět ve dvou krocích

Zde uvádím stručný návod, kterak změnit svět k lepšímu a tak, aby další generace byly schopny v něm svobodně žít a vyřešily problémy, které jsme vytvořili my.

  1. Udělejte si dítě*
  2. Chovejte se k němu tak, jak radí v podcastu 13. hříchů rodičovství, podle knížky Respektovat a být respektován nebo jak učí na kurzech Dovychovat psychoterapeut Studnička.

Jestli si myslíte, že bod číslo dva je blbost, děláte budoucnost svým i ostatním dětem horší, protože nikdo z nás se nenarodil dobrým rodičem, nikdo z nás neměl ideální výchovu, ale každý z nás se může dovzdělat a dovychovat tak, aby z vašeho dítě byla svobodná a vyrovnaná osobnost schopná efektivně řešit problémy, které nakupily předchozí generace.

Z vlastní zkušenosti vím, jak náročné je vychovávat děti. Mám tři. Nejvíc chyb jsem se dopustil vůči prvnímu, i když jsem byl v té době nejvíc přesvědčený, že to dělám dokonale. Dnes se dívám na všechny tři své děti jako na tvory, kteří chtějí žít, radovat se a cítit se bezpečně. Tohle potřebuje každé dítě od narození až do smrti. Je jen na nás, jestli je to vlastním příkladem dokážeme naučit.

Naprostá většina rodičů se k dětem chová katastrofálně. Měl jsem 120 dětí v oddíle a dobře jsem při lezení poznal jejich trápení, které jim vždy primárně způsobili jejich vlastní rodiče ze sebetřednosti, nevzdělanosti a nezájmu. Přistupovali k nim bez respektu i asertivity. Buď příliš arogantně nebo příliš pečovatelsky. A ne, správný přístup skutečně není někde uprostřed.

Vraťte se k bodu č. 2.

*Pokud si nechcete dělat dítě, stejně pokračujte na bod č. 2, protože se naučíte správně chovat k jiným dětem. Pro některé je setkání s cizím respektujícím dospělým jedinou zkušeností, kdy se necítí blbě a může jim to změnit život.